POZDRAVLJENI na spletnih straneh GLOBALNIH INVESTICIJ


ljseSeo

KDD

ATVP

Banka Slovenije

NAJNOVEJŠE OBJAVE O VREDNOSTNIH PAPIRJIH

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

LJUBLJANSKA BORZA D.D. - SEOnet

Ljubljanska borza d.d. - javne obljave / Ljubljana stock excange - public announcements


23/08/2019 10:39 AM
Acquisition of treasury shares

23/08/2019 10:38 AM
Pridobivanje lastnih delnic
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje KRKA, d. d., Novo mesto objavlja naslednje sporočilo:
22/08/2019 04:29 PM
Resolutions of the 32nd General Meeting of Shareholders

22/08/2019 04:25 PM
Obvestilo o sprejetih sklepih 32. skupščine delničarjev

22/08/2019 03:24 PM
Received supplemented counter proposal

22/08/2019 03:23 PM
Prejem dopolnjenega nasprotnega predloga

22/08/2019 03:11 PM
Obvestilo delničarjem o vložitvi izpodbojne tožbe
Deželna banka Slovenije d.d. objavlja sporočilo na podlagi določil 397. člena ZGD-1.
22/08/2019 01:50 PM
TELEKOM SLOVENIJE, d.d. - Counter-proposal on dividend payment

22/08/2019 01:50 PM
TELEKOM SLOVENIJE, d.d. - nasprotni predlog izplačila dividend

22/08/2019 01:26 PM
Received counter proposal

22/08/2019 12:18 PM
Prejem nasprotnega predloga

22/08/2019 09:09 AM
Sava Insurance Group generates net profit of EUR 22.6 million in 1H2019, results on target

22/08/2019 09:01 AM
Zavarovalna skupina Sava v prvem polletju 2019 ustvarila 22,6 milijona evrov čistega dobička, poslovanje skladno z načrti

21/08/2019 03:30 PM
Mesečno poročanje

20/08/2019 04:40 PM
Unaudited Report of Triglav Group and Zavarovalnica Triglav for H1 2019

20/08/2019 04:40 PM
Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav v prvem polletju 2019

19/08/2019 02:15 PM
Extension of the SEO system operation time and new Guidelines on Disclosure for Listed Companies

19/08/2019 02:15 PM
Podaljšanje časa delovanja sistema SEO in nova Priporočila borze za obveščanje

13/08/2019 10:38 AM
Mesečno poročanje v Skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

12/08/2019 10:57 AM
Pridobivanje lastnih delnic

Unable to open RSS Feed https://www.kdd.si/_rss/RssNotifications.aspx with error Peer certificate cannot be authenticated with known CA certificates, exiting

ATVP - AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

BS - BANKA SLOVENIJE